Help mee kansarme mensen in Oost-Oekraïne uitzicht te bieden op een waardiger bestaan

Our Daily Bread is opgericht om kwetsbare en kansarme mensen in
Oost-Oekraïne uitzicht te bieden op een waardiger bestaan,
ongeacht hun origine, religie of gender. 

U kunt u ons hierbij op twee manieren helpen:

Financiering gemeenschapsprojecten

zoals een rehabilitatiecentrum voor alcoholisten of een gemeenschapscentrum voor ouderen, jonge mensen en families.

Financiering kleinschalige bedrijven

 

voor meer werkgelegenheid en betaalbare diensten in Oost-Oekraïne.

Partners in Sumy

Onze grondslag

Our Daily Bread is een christelijke organisatie en de Bijbel ligt ten grondslag aan al ons handelen. Ons werk is gestoeld op de christelijke beginselen van compassie en goed rentmeesterschap.

Onze partners

Wij werken samen met Oost-Oekraïense partnerkerken met wie wij een hechte band hebben. Onze samenwerking met deze partners is gebaseerd op wederzijds vertrouwen, respect, gelijkwaardigheid en wederkerigheid.

Partners in Bachmoet

Onze visie

Voor ons werk is het belangrijk om de wereld te leren zien door de ogen van anderen. Daarom willen we ook onze achterban laten zien wat het betekent om in Oost-Oekraïne te leven. De verschillen tussen Oost-Oekraïne en het Westen, en ook tussen Oost- en West-Oekraïne, zijn enorm groot. De welvaart is onderontwikkeld en de meeste mensen hebben amper spaargeld. Daarnaast heeft de helft van de beroepsbevolking weinig tot geen vaardigheden. Daarom financieren we de grassrootsprojecten van onze Oekraïense partners om zo te voorzien in de behoeften van de lokale bevolking. Deze projecten hebben een vliegwielwerking: ze maken meer investeringen mogelijk en scheppen nieuwe kansen.

Onze aanpak

We financieren alleen projecten met een degelijk ondernemingsplan. De projecten zijn eigendom van onze partners en zij dienen ook een bijdrage te leveren. Waarom? Omdat we mensen willen helpen bij het op eigen benen staan en verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leven.