Home » News » Diervoederinitiatief

Diervoederinitiatief

Voortgang van het project

Dit project is in maart 2021 afgerond.

 

Partner

Tempel Bachmoet Kerk, Bachmoet

Achtergrond

Onze partner in Bachmoet runt een rehabilitatiecentrum voor alcoholisten via hun liefdadigheidsinstelling Help from the Heart. Ze willen dit centrum zelfvoorzienend maken en de cliënten waardevolle werkervaring bieden. Hun marktonderzoek bracht goede kansen voor de productie van diervoeders aan het licht. Omdat de Oekraïense wet het moeilijk maakt om een non-profit bedrijf te beginnen voor de ondersteuning van liefdadigheidswerk, gaat Help from the Heart de diervoeders op niet-commerciële basis produceren. Er wordt een begeleider aangesteld om het initiatief te leiden en voor de coördinatie van de agrarische activiteiten van het centrum. De cliënten van het centrum doen werkervaring op door de diervoeders te produceren en op het kleine boerenbedrijf van het centrum te werken.

 

Projectdoelen

  • Productie van goedkope diervoeders van topkwaliteit voor de boerderij van het rehabilitatiecentrum. 
  • Verkoop van extra geproduceerde diervoeders aan lokale boeren en via lokale markten.
  • Dekken van de dagelijkse exploitatiekosten van het rehabilitatiecentrum met de winst en de verdere ontwikkeling van het boerenbedrijfje. 
  • De cliënten van het rehabilitatiecentrum werkervaring bieden zodat ze makkelijker werk kunnen vinden of een eigen bedrijf kunnen beginnen.

 

Investering door Our Daily Bread

Our Daily Bread investeerde 4000 euro in dit project. Deze bijdrage dekte de kosten van het productiematerieel, een beginvoorraad graan voor de diervoederproductie en een klein startkapitaal als buffer.

 

Investeringspartner

Onze partner investeerde in natura, met kennis en contacten. 

Om het diervoederinitiatief een goede start te geven, is er veel marktonderzoek gedaan, evenals onderzoek naar de zakelijke en technische aspecten. Er is contact gelegd met andere diervoederproducenten en één van hen is nu als adviseur bij het project betrokken. Misha Kuryak, de coördinator van de renovatie van het rehabilitatiecentrum (Our Daily Bread project in 2020), investeert zijn zakelijke en leidinggevende expertise om het initiatief te runnen. De partner draagt ook het risico voor het financiële welslagen van het initiatief. Our Daily Bread zal desgevraagd alleen nog met adviezen aan het project bijdragen, maar biedt geen financiering meer.

 

Vliegwielwerking

  • De gegenereerde fondsen zullen het centrum minder afhankelijk maken van donaties door anderen. Zo kan het meer initiatieven ontplooien en flexibeler inspringen op de behoeften die zich voordoen.
  • Na het opdoen van werkervaring, kunnen cliënten met de juiste vaardigheden en instelling begeleid worden in het starten van hun eigen bedrijf. Our Daily Bread kan zulke kandidaten financiering bieden.
  • De opgedane ervaring bij het ontwikkelen van de agrarische activiteiten van het centrum kunnen als springplank dienen. Te denken valt aan het opzetten van kleinschalige initiatieven in de omringende dorpen zodat de mensen daar minder afhankelijk worden van liefdadigheid. Onze partner onderzoekt deze mogelijkheid met een kerk in Mariupol die veel ervaring heeft op dit gebied.